Klient / reference CTA

Renomia

Britanika

Portál Britanika je nástroj pro poradce značky společnosti, který jim umožní zobrazit pro jednotlivé klienty aktuální uzavřené smlouvy včetně jejich vlastnosti. Celý portál je vlastně instancí portálu RENOMIA Contact a stejně jako on využívá data, která přebírá z interního systému RENOMIA.

Další důležitou funkčností je možnost založení průvodky k materiálům zasílaným na centrálu. V neposlední řadě je Portál uložištěm potřebných informací.

Přístup na portál podléhá autorizaci.

I vzhledem k termínu byl zvolen Agilní přístup, kdy jsme pro jednotlivé časové úseky postupně řešili funkcionalitu, která bude v daný termín realizována.

Zobrazit On-Line

Spuštění projektu:

Prosinec 2015

Líbí se vám ukázky? Kontaktujte nás, domluvíme spolupráci!

Sdílejte na síti: