Aktuality

10. dubna 2012

Systém pro správu obchodních případů Modré Pyramidy

Systém shromažďuje, uchovává a distribuuje vybraná data získaná z internetové (web), telefonní (call centrum) i osobní komunikace pracovníků klientského servisu Modré pyramidy se zákazníky a umožňuje s těmito daty dále pracovat. MEDIA FACTORY tím opět dokazuje, že interní systémy patří mezi její silné stránky.

Užitečný nástroj zefektivňuje komunikační procesy Modré pyramidy a zkvalitňuje její klientský servis

Z funkcionalit systému profituje jak Modrá pyramida, tak její zákazníci. Sama Modrá pyramida, stejně jako jakákoli jiná větší obchodní společnost, totiž představuje složitý systém, do nějž přicházejí informace řadou cest. Aby vše dobře fungovalo, je třeba informace správně vyhodnotit, rozeslat na místa určení a zaevidovat pro další použití a zpětnou kontrolu i detailní analýzu. A to přesně dělá systém MEDIA FACTORY.

Data do systému přichází z webu, telefonního centra a klientského servisu (přepážka na centrále). Z webu do systému putují především poptávky a dotazy týkající se některého ze širokého portfolia produktů Modré pyramidy. Na stránkách se uživatelům nabízí nejen obecný formulář pro dotazy, ale také relativní novinka mezi on-line službami společnosti - web smlouva. Stránky budou brzy doplněny také o interaktivní kalkulačky. Další údaje do systému zanášejí pracovníci telefonního centra Modré pyramidy. Jde o data z přímé telefonní komunikace se zákazníky (či potenciálními zákazníky). Posledním vstupním zdrojem systému je klientský servis Modré pyramidy, který sídlí na centrále stavební spořitelny a jehož pracovníci komunikují se zákazníky osobně.

Díky systému MEDIA FACTORY je dnes pro Modrou pyramidu mnohem snazší všechna tato data zpracovat a na požadavky klientů rychle zareagovat. Systém eviduje všechny dotazy a poptávky, ať už vzejdou odkudkoli. Dále u nich uchovává informace nezbytné ke správnému odbavení požadavku, přičemž integruje data z webu, telefonního centra, zákaznického servisu a na samém konci celého procesu i od jednotlivých finančních poradců, jejichž síť se rozprostírá po celé ČR. Systém také definuje role jednotlivých uživatelů a tím určuje množinu operací, k nimž je ten který pracovník Modré pyramidy oprávněn. V kterékoli fázi odbavování konkrétního požadavku lze v systému zkontrolovat jeho stav.

Systém MEDIA FACTORY se již osvědčil v praxi

Realizace projektu kladla na MEDIA FACTORY vysoké nároky. Bylo třeba přesně identifikovat potřeby klienta, seznámit se s procesy uvnitř firmy, systémem práce a workflow napříč odděleními. Následovala funkční a technologická analýza a návrh způsobu napojení na ostatní systémy firmy) podpořený daty vzešlými z workshopů v rámci jednotlivých oddělení. Beta verze systému pak prošla důkladným testováním a pracovníci Modré pyramidy školením.

MEDIA FACTORY dokončila implementaci systému na konci minulého roku a od té doby již ukázal svou užitečnost. Potvrdil se předpoklad, že dotazy a poptávky lze zpracovávat mnohem efektivněji, když se všechny procesy a dílčí rozhodnutí opírají o informační platformu společnou celé firmě.

Sdílejte na síti: