Aktuality

30. srpna 2016

Britanika - podpora poradců

Pro společnost RENOMIA a.s. jsme realizovali portál pro podporu konzultační a poradenské činnosti. Po bezpečené autentizaci mají poradci přístup k pracovním podkladům a jsou schopni velmi rychle záznamy, parametry smluv apod. dohledat a dále s nimi pracovat i během pracovních schůzek s klienty po celé ČR.

Pro splnění náročného termínu dokončení jsme zvolili agilní projektový přístup a vývoj a termín, jako jednu ze základních priorit klienta, se nám podařilo splnit.

Sdílejte na síti: